De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freija Dhondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Freija Dhondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Freija Dhondt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Freija Dhondt

Cumuleo