De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norma Di Leone

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Norma Di Leone
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Norma Di Leone

Cumuleo