De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Draps

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Willem Draps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Willem Draps

Cumuleo