De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Draux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Draux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Draux

Cumuleo