De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Evelyne Druart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Evelyne Druart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Evelyne Druart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Evelyne Druart

Cumuleo