De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Dubois

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Dubois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Dubois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Dubois

Cumuleo