De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Dumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André Dumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Dumont

Cumuleo