De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Dupriez

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Dupriez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Dupriez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Dupriez

Cumuleo