De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michelle Dupuis

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michelle Dupuis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michelle Dupuis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michelle Dupuis

Cumuleo