De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Elias

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Elias
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Elias
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Elias

Cumuleo