De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Etienne

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Etienne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Etienne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Etienne

Cumuleo