De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Evenepoel

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marleen Evenepoel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marleen Evenepoel

Cumuleo