De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Evers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alfred Evers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alfred Evers

Cumuleo