De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Flamme

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Serge Flamme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Serge Flamme

Cumuleo