De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Fraipont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Elisabeth Fraipont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Elisabeth Fraipont

Cumuleo