De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabrice François

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Fabrice François
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fabrice François

Cumuleo