De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Frère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Frère

Cumuleo