De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Friob

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Friob
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Friob

Cumuleo