De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Galant

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacqueline Galant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacqueline Galant

Cumuleo