De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gaspard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André Gaspard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André Gaspard

Cumuleo