De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenny Gérard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jenny Gérard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jenny Gérard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jenny Gérard

Cumuleo