De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Gerkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Muriel Gerkens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Muriel Gerkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Muriel Gerkens

Cumuleo