De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Germain

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Germain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Germain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Germain

Cumuleo