De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Giebens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joris Giebens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joris Giebens

Cumuleo