De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Gielen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Gielen

Cumuleo