De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Gillard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door René Gillard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door René Gillard

Cumuleo