De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Gilson

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Gilson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Gilson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Gilson

Cumuleo