De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivana Giovannini

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ivana Giovannini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ivana Giovannini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ivana Giovannini

Cumuleo