De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Godin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Godin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Godin

Cumuleo