De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Goetinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Rik Goetinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rik Goetinck

Cumuleo