De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Grignard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges Grignard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges Grignard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges Grignard

Cumuleo