De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Halleux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Halleux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Halleux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Halleux

Cumuleo