De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Hanin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Hanin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Hanin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Hanin

Cumuleo