De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Hansen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Guido Hansen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Guido Hansen

Cumuleo