De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvan Haubruge

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Yvan Haubruge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yvan Haubruge

Cumuleo