De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Hendrickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jan Hendrickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jan Hendrickx

Cumuleo