De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Henin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Henin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Olivier Henin

Cumuleo