De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Hennuy

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Hennuy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Hennuy

Cumuleo