De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Hens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Tom Hens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Tom Hens

Cumuleo