De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Hens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Werner Hens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Werner Hens

Cumuleo