De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kirsten Hoefs

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Kirsten Hoefs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Kirsten Hoefs

Cumuleo