De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Huart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Huart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Huart

Cumuleo