De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Huveneers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Huveneers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Huveneers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Huveneers

Cumuleo