De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Jacquemin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Jacquemin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Jacquemin

Cumuleo