De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Jadoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Jadoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Jadoul

Cumuleo