De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Jaumotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Jaumotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Jaumotte

Cumuleo