De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Jeanmart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Jeanmart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Jeanmart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Jeanmart

Cumuleo