De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Joly

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Joly
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claude Joly

Cumuleo