De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Jurion

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Jurion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Jurion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Jurion

Cumuleo