De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Kennis

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Koen Kennis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Koen Kennis

Cumuleo